«У.Д. Қантаев атындағы Мойнақ СЭС» АҚ

Акционерлерге